Dette er kun et utdrag.
For å laste ned og lese hele Stevnereglementet for 2023 kan du se her

§ 2 ALDERSBESTEMMELSER OG GRADERINGSKRAV

Følgende aldersinndelinger skal benyttes:
U9:
Alle utøvere fra og med det året de fyller 6 år, til og med det året de fyller 8 år
U11:
Alle utøvere fra og med det året de fyller 9 år, til og med det året de fyller 10 år
U13:
Alle utøvere fra og med det året de fyller 11 år, til og med det året de fyller 12 år

Arrangør kan definere egnede inndelinger i alder og nivå tilpasset egen region.

U15:
Alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år, til og med det året de fyller 14 år.
U18 (gutter/jenter):
Alle utøvere fra og med det året de fyller 15 år, til og med det året de fyller 17 år.
U21 (herrer/damer):
Alle utøvere fra og med det året de fyller 18 år, til og med det året de fyller 20 år.
Senior (herrer/damer):
Alle utøvere fra og med det året de fyller 21 år.
VETERAN (herrer/damer):
Alle utøvere fra og med det året de fyller 30 år.

Kansetsu-waza (armbend), Shime waza (halslås) og kuzure-kata-gatame er kun tillatt i klassene U18, U21, SENIOR og VETERAN

§ 3 KONKURRANSER FOR BARN

Bestemmelser om barneidrett følger av Norges Idrettsforbunds regler og er utdypet i vedlegget Barnerettigheter og -bestemmelser i Norges Judoforbund.

 • Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år.
 • Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
 • Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.
 • Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
 • Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

Spesielle konkurranseregler for barn (U9/U11/U13):

 • Det benyttes kun kampbelte
 • Vinnere skal ikke ropes opp hverken i den enkelte kamp eller sammenlagt.
 • Serieskjemaer skal benyttes slik at det ikke blir noen finaler.
 • Kampskjemaer eller resultater fra kampene offentliggjøres ikke.
 • Følgende teknikker er forbudt i U9 og U11:
  • Kastteknikker hvor det festes grep direkte rundt nakke/hals.
  • Kastteknikker hvor det angripes ved å kaste seg direkte ned på knærne.
  • Offer-kast rett bakover eller sidelengs.
  • Holdegrep og vendinger som gir bend på nakke (grep direkte rundt nakke/hals).
 • Følgende teknikker er forbudt i U9, U11 og U13
  • Ne-waza teknikken «killern» (kan oppleves voldsom og legge lett bend på nakken).

§ 5 VEKTKLASSEINNDELING

INDIVIDUELT

I barneklassene benyttes flytende vektklasser der en tilstreber 4-5 deltagere i hver klasse.
Det kan her tas hensyn til alder og ferdighetsnivå i tillegg til vekt.

UNGDOM U15 /U18

U15 jenter: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg og +63 kg
U15 gutter: -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg og +66 kg

I regionale stevner kan man alternativt benytte flytende vektklasser i U15 der dette er hensiktsmessig.

U18 jenter: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg og +70 kg
U18 gutter: -46 kg, -50 kg, -55 kg -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg og +90 kg

JUNIOR U21

U21 Damer: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
U21 Herrer: -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg og +100 kg

SENIOR

Senior Damer: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg og +78 kg
Senior Herrer: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg og +100 kg

Åpen klasse kan arrangeres for seniorutøvere.
Ingen vektbegrensning gjelder.
For NM kan det også settes opp åpen klasse for Herrer -73 kg og Damer -63 kg.

§ 6 KAMPTIDER

BARN U9 /U11:
2 minutter løpende tid. Ved poenglikhet dømmes hike-wake (uavgjort).
BARN U13:
2 eller 3 minutter effektiv eller løpende tid + evt. golden score.
UNGDOM U15:
3 minutter effektiv tid + evt. golden score.
UNGDOM U18, JUNIOR U21 og SENIOR:
Kamptider ihht til gjeldende internasjonale kampregler.

En utøver har krav på pause etter hver kamp.
Pausens lengde er lik ordinær kamptid for klassen.

Vil du se selve Stevnereglementet så kan du finne der her.

Translate »