PUBLISERING BILDER OG FILM

Norges Judoforbund oppfordrer alle medlemsklubber til å gjøre seg kjent med, og følge idrettens retningslinjer for publisering av bilder og film.

Norges Idrettsforbund (NIF) har utarbeidet noen retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.
Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.
Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.

NORGES IDRETTSFORBUNDETS RETNINGSLINJER

Strømming

Nye retningslinjer for strømming er vedtatt og erstatter tidligere retningslinjer og regelverk.

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:

  • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år.
  • Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
  • Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
  • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler.

Bilder og film

Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes (se nederst på siden).
Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film.
Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn.
Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynets nettsider.

På dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie.

Husk at du kan filme og ta bilder av ditt barn sammen med andre barn så lenge det ikke legges ut på f.eks. Facebook eller Youtube hvor andre kan få tilgang til det.

Translate »