BK-Judo har trenere med høy kompetanse på aktivitet for barn og ungdom.

Norges Judoforbund (NJF) har valgt ut tre av de åtte rettighetene som beskrives i idrettens barnerettigheter, som Judoklubbene skal fokusere ekstra på.

Vennskap og trivsel
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

Trenings- og konkurranseaktivteter arrangert av klubber i NJF skal alltid legge til rette for solidaritet, trygghet, trivsel og muligheter for utvikling av vennskap. Arrangører, ledere, trenere, dommere, ansatte og andre ansvarspersoner bør derfor sørge for fokus på trygge og gode rammer hvor barn kan kjenne på følelsen av samhørighet og samhold; både mot barn de omgås ofte, men også mot barn og grupper av barn de møter sjeldnere, f.eks. på samlinger eller konkurranser.

Alle skal få være med på leken
Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.

Judo krever kun en drakt og belte for å delta, NJF oppfordrer derfor alle klubber som er tilknyttet seg til å ha rutiner og gratis utlånsdrakter tilgjengelig for alle barn. Klubber bør også jobbe mot at treningsavgift og kostnad for turer/aktiviteter holdes på et fornuftig nivå. For de som har problemer med å betale for barns deltakelse bør klubben forsøke å finne smidige alternative løsninger. Klubbene oppfordres til å ha en god oversikt over egne og eksterne støtteordninger og bistå de som har behov for veiledning. 

Mestring
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

For Judo er det gjennom utviklingstrappen lagt opp til mestring gjennom utvikling av et bredt spekter varierte mestringsoppgaver, og fornuftig progresjon. Gjennom å trene mot oppgavene på de ulike nivåene i utviklingstrappen vil barna trene variert, og aktivt samhandle med andre, og utvikle seg på egne premisser, med mestring i fokus.

Translate »