Utviklingstrapp med 7 Utviklingsnivå

Tabellen nedenfor viser syv utviklingsnivå for de viktigste egenskapene som kreves for å utvikle seg i judo;
tekniske, fysiske, taktiske, mentale og sosiale egenskaper, samt trenings- og organisatoriske forhold.

Nivåene er ment som et verktøy for å rettlede utøvere og trenere til å skape en jevn og god progresjon i treningsarbeidet, samt øke bevisstheten og motivasjonen i treningshverdagen.

Følger du utviklingstrappen, har du gode muligheter for å bli en utøver på høyt internasjonalt nivå.
Opp til og med nivå 4 (14 år) er utviklingstrappen lik for alle, mens det fra nivå 5 (15 år) stilles større krav til treningsmengde.

Utøvere som ikke ønsker å trener judo med et toppidrettsfokus, bør derfor sikte på en tregere progresjon av nivå 5-7, enn alder tilsier.

Nivåene i utviklingstrappen er ment som et hjelpemiddel for alle norske judoutøvere.

Barn og ungdom sin biologiske alder kan varierer så mye som +/- 4-5 år, fra kronologisk alder.
En vurdering av utøvers biologiske alder bør derfor vektlegges, og tilpasses kravoppnåelse og progresjon.

Utøvere som starter med judo i eldre alder, starter fra nivå 1, men kan ha raskere progresjon i utviklingstrappen.
Bildet nedenfor er også en link som leder til utviklingstrapp-siden hos Norges Judoforbund (NJF).
Går du inn på siden så kan du klikke på linkene under detaljer og få opp hva som er hovedfokus, hva de skal introduseres for, øve på og mestre ved de forskjellige nivåene. 

Grader og farger på belter, samt hvilken alder de hører til.

Judoutøvere bærer belter av ulik farge etter nivå.
Beltegradene er delt inn i Mon-, Kyu- og Dan-grader.
Mon-grader er for utøvere til og med 13 år og har en horisontal fargestripe på et ellers hvitt belte.
Kyu-gradene kalles elevgrader og er for utøvere fra 14 år. Beltene er helfargede.
De høyeste gradene kalles Dan-grader (mester).

Utøvere t.o.m. 13 år får belter med halvfarger, mens eldre får belter med helfarge.
Utøvere f.o.m. 16 år kan gradere til 10 ulike sorte beltegrader.

Sortbelte-graderinger (DAN-gradering) arrangeres av Judoforbundet, mens fra gult til brunt belte avholdes graderingen av judoklubben.

Bildet med beltefarger er også link som leder til graderingssiden hos Norges Judoforbund (NJF).

Translate »