Her følger en kort innføring i hvordan en judokonkurranse foregår, og hva som skjer på matta av poenggivende teknikker og hendelser.

ALDERSINNDELING

Utøvere som deltar i konkurranser er delt inn i alderskategorier.
I Norge er disse U13 (barn), U15 (ungdom), U18 (ungdom), U21 (junior), Senior og Veteran (over 35 år).

Kamptider og hvilke teknikker som lovlig kan benyttes varierer mellom aldersklassene.
Se utdrag her, eller hele Stevnereglementet her.

VEKTKLASSER

I barneklassene benyttes flytende vektklasser der en tilstreber 4-5 deltagere i hver klasse. Det kan her tas hensyn til alder og ferdighetsnivå i tillegg til barnets vekt.

For U15 og oppover er det faste grenser for hver vektklasse.

KAMPDRAKTER/-BELTER

I kamper med barn skal det kun benyttes kampbelte. Det betyr at utøverne ikke bruker sine egne belter, men den som ropes opp først skal bære hvitt kampbelte, mens motstanderen skal bære rødt kampbelte.

Begge skal bruke hvit judogi.

For utøvere fra U15-klassen skal den deltaker som ropes opp først bære hvit judogi. Motstanderen skal bære blå judogi.

I STEVNELOKALET

Judotrening og konkurranser foregår på tykke judomatter slik at man ikke skader seg når man blir kastet.

Et konkurranseområde kan inneholde ett, to eller flere kampområder. Et kampområde er det arealet en kamp skal utkjempes på. Mattene på utsiden av kampområdet kalles sikkerhetssonen, og er nettopp det – en sikkerhet for at ingen skal lande på utsiden av mattene.

Kampområdets størrelse varierer fra 5×5 meter til 7×7 meter avhengig av aldersgruppe. Sikkerhetssonen varierer også mellom 3-5 meter.

Klubber som melder på utøvere til stevner har plikt til å følge opp sine utøvere med en lagleder. Dette følger av Norges Judoforbund sine barneidrettsbestemmelser. Denne personen har en viktig oppgave i å gi en innføring til de som deltar på stevne for første gang.

Se NJFs barneidrettsbestemmelser her.

JUDOKAMPEN

En judokamp foregår mellom to utøvere. Kampen starter med at utøverne står vendt mot hverandre på midten av kampområdet. Utøverne følger hele tiden dommerens instrukser og begynner når dommeren starter kampen.

Når dommeren annonserer stopp i kampen går utøverne tilbake til utgangsposisjonen sin. Dommerens oppgave er å tildele poeng og se til at reglene blir fulgt og på denne måten bidra til å forhindre skader.

Det er om å gjøre å først oppnå 10 poeng, eventuelt ha høyeste enkeltscoring innen kamptiden går ut. Kampen dømmes av tre dommere, en mattedommer som står inne på
matta, og to sidedommere som sitter på utsiden av matteområdet.

Sidedommerne kan se sekvenser i reprise, og kommunisere med mattedommeren ved hjelp av kommunikasjonsutstyr. Majoritetsoppfatningen til dommerne er den gjeldende.

GANGEN I EN JUDOKAMP

 1. Ved kampstart står dommeren på matten.
  Utøverne kommer inn på matten fra hver sin side og stanser ved sin markering (en avstand på ca 4 meter til motstander). Så utføres en stående hilsen, og de går frem et skritt for å markere at de er klare til kamp.
 2. Dommeren kan så starte kampen ved å si «HAJIME».
 3. Kampen skal utkjempes på kampområdet. En teknikk må starte mens minst en av utøverne er i kontakt med kampområdet for å godkjennes.
 4. Kampen avbrytes midlertidig ved at dommeren sier «MATE». Dette skjer for eksempel når utøverne befinner seg i en fastlåst situasjon hvor ingenting skjer. Utøverne skal da tilbake til startposisjon.
 5. Når kampen er over sier dommeren SOROMADE. Utøverne går til startposisjon og dommeren annonserer hvem som har vunnet.

SCORINGER

Fire handlinger kan gi scoring:

 • En utøver kaster motstanderen kontrollert på ryggen eller tilnærmet på ryggen
 • En utøver holder motstanderen i godkjent holdegrep i minimum 10 sekunder
 • Motstanderen utfører en straffbar handling
 • Motstanderen gir opp

Kastene gir poeng etter hvor stor kontroll og hurtighet utøveren har på kastet og i hvilken grad motstanderen lander på ryggen. Når en utøver kontrollert kaster sin motstander tilnærmet på ryggen med tilstrekkelig kraft og hurtighet gir kastet en Ippon, 10 poeng, og kampen er vunnet.

Dersom en utøver kaster sin motstander med kontroll, men teknikken mangler delvis et av de fire momentene som skal til for å oppnå Ippon vil det gi en Waza-Ari, 7 poeng. To waza-ari tilsvarer Ippon.

STRAFF

Alle lettere overtredelser som blir betraktet som tekniske eller taktiske feil og som ikke gjør forsøk på å nedverdige motstanderen eller som strider med judoens ånd, skal straffes med SHIDO.

Eksempler på dette er matteflukt (tråkke utenfor kampsonen), overdreven defensiv holdning (ikke villig til å ta ordentlig grep), eller å utføre en handling som har til hensikt å gi inntrykk av å være et angrep, mens det klart viser at tori ikke har noen intensjoner om å kaste uke (falskt angrep).

Andre forbudte handlingene som blir betraktet som grove overtredelser som kan skade eller nedverdige motstanderen eller som strider mot judoens ånd blir straffet med direkte HANSOKU-MAKE (utvisning).

Eksempler på dette kan være å bruke Kansetsuwaza (armlås) mot andre ledd enn albuen, å løfte motstanderen, som ligger på matta, for så å kaste ham tilbake, å ignorere mattedommerens ordre, å komme med unødvendige rop, bemerkninger eller nedsettende fakter mot motstanderen eller dommeren under kampen.

Under en kamp kan det gis inntil 2 Shido, den tredje straffen fører til Hansoku-make. Shido gir ingen poeng til den andre utøveren, det er kun tekniske scoringer som kan gi poeng på scoringstavlene.

Hvis det er likt eller ingen scoringer til noen av utøverne ved kamptidens slutt er det den med færrest Shidoer som vinner kampen.

VED UAVGJORT

Hvis stillingen er lik etter at tiden er ute vil det startes en ny kamp som avgjøres på Golden Score, det vil si at den med første scoring vinner kampen, og kampen går til en av utøverne enten får en teknisk scoring eller en straff. Golden Score er uten tidsbegrensning.

I barneklassene skal det ikke benyttes Golden Score, men det dømmes Hiki-Wake (uavgjort).

Tekst hentet fra Norges Judoforbund.

Translate »