Dette er hentet fra Kodokan sin Youtube kanal (KODOKAN – YouTube).

Gjennom en samordnet innsats av Kodokan, IJF og det franske judoforbundet, har «Kodomo-no-Kata» blitt opprettet hovedsakelig for barn som ønsker å tilegne seg det grunnleggende i judo.
Bestående av prologen og syv karakterer, inkluderer «Kodomo-no-Kata» alle bevegelser og teknikker som skal mestres i hver klasse.
Fra og med hvordan man tar av seg skoene når de går inn i dojoen, er den utformet på en slik måte at barn kan lære holdning, måte, Ukemi, de grunnleggende bevegelsene og teknikkene trinn for trinn.

Etter å ha fullført de syv karakterene, vil de kunne begynne å trene Nage-no-Kata og Katame-no-Kata mer jevnt, og også delta i randori og konkurranser mer aktivt.

Hvordan ha på seg Judo drakten og beltet (Judogi). 

Fallteknikk:

  1. Ushiro-ukemi
  2. Yoko-ukemi
  3. Outen-ukemi
  4. Mae-ukemi
  5. Mae-mawari-ukemi
  6. Ushiro-ukemi i par
  7. Mae-mawari-ukemi i par

Film 1 (Kodomo-no-Kata 1)

Hilsning:
1. Ritsurei – Stående hilsning
2. Zarei – Sittende hilsning
Øvelse:
3. Mae-mawari-ukemi – Stående forlengs rulle
Kast:
4. Uchi-mata
5. Harai-goshi
6. Ko-uchi-gari -> Ippon-seoi-nage
7. Ippon-seoi-nage -> Kesa-gatame -> Ushiro-kesa-gatame -> Yoko-shihogatame -> Kamishiho-gatame
Hilsning:
8. Zarei – Sittende hilsning
9. Ritsurei – Stående hilsning

Filmen er et eksempel på basis øvelser og hvordan de blir lært bort. Kodokan sier at en er fri til å bruke det på sin egen måte avhengig av den spesifikke situasjonen i ens egen dojo, klubb eller skole.
De har laget denne, og de neste filmene, i et håp om at Judo skal være mer tilgjengelig for barn så vel som de som trener Judo, og lar dem lære Judo trygt steg for steg.

Film 2 (Kodomo-no-Kata 2)

Hilsning:
1. Ritsurei – Stående hilsning
2. Zarei – Sittende hilsning
Øvelse:
3. Mae-ukemi – Forlengs fall fra knestående
4. Mae-mawari-ukemi – Stående forlengs rulle
Kast:
4. O-uchi-gari
5. Ko-uchi-gari
6. O-soto-gari
7. O-uchi-gari -> Kouchi-gari (finte en teknikk for så å bruke en annen)
8. O-soto-gari -> Yokoshiho-gatame (fra kast til holdegrep)
9. Yokoshiho-gatame -> Tate-shiho-gatame (endre holdegrep når Uke prøver å komme seg løs)
10. Tate-shiho-gatame -> Kata-gatame (endre holdegrep når Uke prøver å låse føtter)
Hilsning:
11. Zarei – Sittende hilsning
12. Ritsurei – Stående hilsning

Film 3 (Kodomo-no-Kata 3)

Hilsning:
1. Ritsurei – Stående hilsning
2. Zarei – Sittende hilsning
Øvelse:
3. Mae-ukemi – Forlengs fall fra knestående
4. Mae-mawari-ukemi – Stående forlengs rulle
5. Mae-mawari-sabaki – Løfte uke opp på ryggen
(Tori tar tak i Uke’s høyre arm med sin høyre arm og Uke’s venstre arm med sin venstre arm)
Tori går inntil Uke og snur seg 180 grader ved å vri mot høyre
6. Ushiro-mawari-sabaki – Løfte uke opp på ryggen
(Samme som ovenfor, men nå drar Tori Uke mot seg)
7. Tai-sabaki – Få Uke ut av balanse (balansebrudd) ved å dra Uke til sider, fra seg og mot seg.
Kast:
8. Sasae-tsurikomi-ashi
9. Ippon-seoi-nage
10. Tsurikomi-goshi
11. Sasae-tsurikomiashi -> Kesa-gatame
Hilsning:
12. Zarei – Sittende hilsning
13. Ritsurei – Stående hilsning

Film 4 (Kodomo-no-Kata 4)

Hilsning:
1. Ritsurei – Stående hilsning
2. Zarei – Sittende hilsning
Øvelse:
3. Ushiro-ukemi – Baklengs fall, slå av
4. Yoko-ukemi – Sidelengs fall, slå av
5. Mae-mawari-ukemi – Forlengs rulle, slå av
6. Mae-sabaki – Trening på bevegelser foran Uke
(se mot Uke, 90 grader til høyre, se mot Uke, 90 grader til venstre etc.)
7. Ushiro-sabaki – Trening på bevegelser foran Uke
(se mot Uke, 90 grader til høyre, se mot Uke, 90 grader til venstre)
7. Tai-sabaki – Få Uke ut av balanse (balansebrudd) ved å dra Uke til sider, fra seg og mot seg.
Kast:
8. Sasae-tsurikomi-ashi
9. Ippon-seoi-nage
10. Tsurikomi-goshi
11. Sasae-tsurikomiashi -> Kesa-gatame
Hilsning:
12. Zarei – Sittende hilsning
13. Ritsurei – Stående hilsning

Film 5 (Kodomo-no-Kata 5)

Hilsning:
1. Ritsurei – Stående hilsning
2. Zarei – Sittende hilsning
Øvelse:
3. Ushiro-ukemi – Baklengs fall, slå av
4. Yoko-ukemi – Sidelengs fall, slå av
5. Mae-mawari-ukemi – Forlengs rulle, slå av
6. Kumi kata (ta grep i draktene til hverandre)
7. Ugokikata (bevege seg mens man holder grep i hverandre)
8. Kuzushi (ta grep i draktene og dytt, dra mot og dra til sidene)
Kast:
9. De-ashi-harai
10. Uki-otoshi
11. Uki-goshi
Hilsning:
12. Zarei – Sittende hilsning
13. Ritsurei – Stående hilsning

Film 6 (Kodomo-no-Kata 6)

Hilsning:
1. Ritsurei – Stående hilsning
2. Zarei – Sittende hilsning
Øvelse:
3. Ushiro-ukemi – Baklengs fall, slå av
4. Yoko-ukemi – Sidelengs fall, slå av
5. Maemawari-ukemi – Rulle over Uke
6. Mae-mawari-sabaki – Snu seg med ryggen mot Uke mens man beveger seg mot Uke, og tilbake igjen
7. Ushiro-mawari-sabaki – Snu seg med ryggen mot Uke mens man beveger seg fra Uke, og tilbake igjen
8. Ayumi-ashi – Ta holdegrep og gå mot Uke (Uke går bakover), så motsatt (Uke går forover). Føttene skal gå likt (Uke’s høyre ben går forover samtidig som Toshi’s venstre går bakover etc.)
8. Tsugi-ashi – Holder i hverandre og flytter seg sidelengs (føttene skal ikke krysse hverandre).
Hold fortsatt i hverandre, men gå nå i sirkel mot f.eks. venstre, så mot høyre.
Kast:
9. Hiza-Guruma
10. Tai-otoshi
Hilsning:
11. Zarei – Sittende hilsning
12. Ritsurei – Stående hilsning

Film 7 (Kodomo-no-Kata 7)

Hilsning:
1. Ritsurei – Stående hilsning
2. Zarei – Sittende hilsning
Øvelse:
3. Ushiro-ukemi – Baklengs fall, slå av
4. Yoko-ukemi – Sidelengs fall, slå av
5. Outen-ukemi – Stå i knestående og rulle til siden for så å slå av
6. Mae-sabaki – Snu seg med høyre side vendt mot Uke mens man beveger seg mot Uke, og så snu seg med venstre side vendt mot Uke mens man beveger seg mot Uke, og så tilbake igjen.
7. Ushiro-sabaki – Snu seg med høyre side vendt mot Uke mens man beveger seg fra Uke, og så snu seg med venstre side vendt mot Uke mans man beveger seg fra Uke, og så tilbake igjen.
8. Ayumi-ashi – Ta holdegrep og gå mot Uke (Uke går bakover), så motsatt (Uke går forover). Føttene skal gå likt (Uke’s høyre ben går forover samtidig som Toshi’s venstre går bakover etc.)
9. Tsugi-ashi – Holder i hverandre og flytter seg sidelengs (føttene skal ikke krysse hverandre).
Hold fortsatt i hverandre, men gå nå i sirkel mot f.eks. venstre, så mot høyre.
Kast:
10. Mae-sabaki-kasting – Uke står på begge kne, Torri griper tak i høyre ermet og drar Uke mot venstre side. Neste gang griper Torri i det venstre ermet og drar Uke mot høyre side, som i et kast.
11. Ushiro-sbaki-kasting – Uke står med venstre kne nede, Torri griper tak i Ukes høyre erme med sin venstre hånd. Torri tar så tak også med sin høye hånd og vrir Uke mot venstre. Neste kast så er det motsatt med høyre kne nede, Torri griper tak i Ukes venstre erme med sin høyre hånd. Torri tar tak også med sin venstre hånd og vrir uke mot høyre.
Hilsning:
11. Zarei – Sittende hilsning
12. Ritsurei – Stående hilsning

Translate »