BK-Judo har hatt mange utøvere gjennom tidene som har gjort det veldig godt i norske mesterskap og noen har også bemerket seg internasjonalt.
I dag er mange av de gode utøverne trenere for barn, ungdommer og voksne i BK-Judo.

Nå er det kun oversikt fra disse årene som er listet opp nedenfor, men på sikt håper jeg at vi også får inn eldre resultater, slik at de som har vært med helt siden klubben ble stiftet i 1974 også kommer med.
Dette er for øvrig en ganske tidkrevende jobb, da det ikke er så lett å oppdrive resultater såpass langt tilbake i tid.

Jon Brattlid og Hans Engebretsen har holdt oversiktene vedlikeholdt og oppdatert over mange år, helt frem til ca 2018-2019. Så kom vel covid i 2019 til 2021. Under og etter Covid har ikke listene vært vedlikeholdt, så det blir nå lagt inn en liten innsats i å komme etter og få fine oversikter som lett skal kunne vedlikeholdes i tiden fremover.

Når en ser at vi har resultater fra 1991, så er ikke det så ille, med tanke på at den 01.08.1996 så ble den første internettsiden for NJF startet av Arild Maka.
Dette kan man lese mer om på Judoinfo.no, hvis en har interesse av denne delen av Judo-historien. 
Så, i et historisk perspektiv i forhold til «data-alderen», så har BK-Judo ved Jon og Hans klart å få frem resultater fra ganske langt tilbake allerede, med mye fra starten og midten av 1990-tallet.

For å ha en oversikt over resultater som skal være enklere å vedlikeholde på BK-Judos hjemmeside, så har disse nye sidene blitt laget.
Årstallet bak navnet på siden forteller hvilket år de første registrerte resultatene kom inn for den type konkurranse, lisens, stilling, verv etc.:

Norges Cup: 1998

NM Individuelt: 1991

NM Lag: 1997

Nordisk: 1999

Internasjonalt: 1991

I tillegg er det laget sider for de i klubben som har oppnådd lisenser etc.

Trenerlisenser: 1990

Dommerlisenser: 1985

Arrangør Lisenser: 2003

Æresbevisninger: 1985

Ledere i klubben: 1974

Verv i Norges Judoforbund (NJF): 1991

Så er det i tillegg en oversikt over Antall Medlemmer i BK-Judo siden stiftelsen i 1974 og frem til i dag.

Og til slutt så vil man finne gamle nyhetsoppslag fra Laagendalsposten fra år 2000 og frem til i dag ved å trykke på Kategorier i menyen til høyre og velge Laagendalsposten (Dette er under arbeid).

Noen ord fra «skribenten»:

Det er flere ting som har vært morsomt med å oppdatere denne hjemmesiden for BK-Judo.
Det er nå lagt inn masse informasjon som skal være til god hjelp for nåværende så vel som fremtidige Judo-utøvere.
Dette skal gjøre det enklere for alle å finne relevant informasjon, være seg om det er for å registrere en utøver i Spond og Smoothcomp, eller å se på de teknikker som en skal lære seg for å gradere opp til neste belte og så mye mer.

Personlig synes jeg at det å se dagens trenere og medlemmer fra de var barn og ungdom til de ble med som voksne i NM og andre mesterskap for så å være trenere i dag var veldig gøy.

BK-Judo har faktisk veldig meritterte trenere sammenlignet med mange andre idretter i Kongsberg og omegn, noe kanskje verken barna som blir trent eller alle foreldrene som har dem der er klar over.
Kanskje er ikke de ungdommer og voksne som kommer til heller så kjent med dette.
Men, noen kjenner nok alltids til det, for noen foreldre har selv vært medlemmer i klubben når de var yngre.

BK-Judo er nesten som en stor-familie, noe som ikke er så rart når en ser hvor mange som har holdt på så lenge i klubben og vært i norgestoppen i mange år.

Selv er jeg ingen, og har heller aldri vært noen kampsportutøver, men med en sønn som har lagt sin elsk på denne idretten så får jeg sett mye på både treninger og turneringer for Judo.

Ut fra det jeg ser selv, så er Judo-treningene de beste treningene jeg har sett for barn så langt.
De er morsomme, lærerike, utfordrende både teknisk og fysisk, og de er så definitivt slitsomme, både for barn, ungdom og voksne.
Dette er nok en idrett som mange ungdommer og voksne skulle ha prøvd, men som en kanskje ikke kjenner så godt til.

For de som er i 40-åra og tenker at de er for gamle til å begynne med sånt, så bør en kanskje kjenne til Hans Engebretsen. Han begynte i BK-Judo i 1995, som 40-åring, og han fikk sort belte honorært 28 Mai 2011. Så det er aldri for sent å begynne med Judo.

Barn i mange idretter slutter gjerne i tenårene, og Judo er nok ikke noe unntak.
I forhold til mange andre idretter, så er det ikke bare veldig god fysisk trening å være med på Judo, men det er også en god trening i å lære seg å være høflig og å ha respekt for andre, både voksne og barn.

Man lærer raskt at man må følge med på det treneren viser frem, og at man skal være stille og sitte i ro. Deretter skal man selv repetere det samme sammen med en annen utøver.
Da er det viktig å kunne både gi veiledning og å ta i mot veiledning fra den andre utøveren.
Barn og ungdom som har holdt på lengre er veldig villige til å vise teknikker til de som er nye.
Noe de gjør ved å vise hvordan de skal plassere seg, holde tak i motstanderens klær, gjøre bevegelser med føtter og overkropp, og at de også skal holde tak i motstanderen når hen faller mot bakken slik at hen ikke skal lande så hardt på mattene som ligger på gulvet.

At det ikke er noe spark og slag involvert i Judo gjør at sjansen for å bli skadet, eller skade noen er langt mindre enn i de hardere kampsportene, og denne idretten er like god for jenter som for gutter, selv om det er et stort flertall av gutter per i dag.
 
Jeg håper da denne oppdateringen som nå pågår vil være til god hjelp, og så kan den jo være et fint minne for de som har holdt på lenge i klubben også, både de som har vært i den, de som er i den i dag, og de som kommer til den i fremtiden.

Mvh
Tommy Karlsen