Norges Judoforbund har vedtatt å innføre tekniske restriksjoner i alle konkurranser for barn til og
med året de fyller 10 år.
Reglene har som hensikt å fremme teknisk utvikling, hindre dårlige opplevelser på matta, redusere skaderisiko, samt harmonisere med svenske regler.

Dersom U11 og U13 slås sammen gjelder restriksjonene for U11.
Følgende restriksjoner gjelder for U11:

 • Grep rundt nakke uten grep i drakt er ikke lov i stående teknikker.
  Man må ha grep i drakt for å kaste.
  Grepet skal være slik at angripers arm ikke krysser mottakers midtlinje på rygg.
  Kubi‐Nage & Koshi Guruma er aktuelle teknikker for regelbrudd.
 • Grep eller låsing rundt nakke uten grep i drakt er ikke lov i bakkekamp.
  Teknikker som gir bend på nakke er ikke lov.
  Kesa‐gatame er en aktuell teknikk for regelbrudd.
  Sankaku‐Gatame/Jime er ikke tillatt. 
 • Offer‐ og droppteknikker tillates ikke. O‐Uchi‐Gari der angriper faller ned på kne er lov.
  Drop Seio‐ nage, Tomoe‐nage, Yuko‐Tomoe‐Nage & Tani‐Otoshi er eksempler på ikke‐tillatte teknikker.
  Det anbefales å se denne utdypende NJF‐videoen:

Translate »