Informasjon for sesongen 2023/24 i BK-Judo

Vi benytter Spond for kommunikasjon med våre medlemmer. Gruppekode er: FAJKC

Lisens og forsikring.

Alle judoutøvere må løse lisens til Norges Judoforbund (NJF).
Alle judoutøvere over 12 år må ha forsikring gjennom NJF.

BK-Judo’s medlemmer må betale lisensen og forsikringen til klubben sammen med kontingenten og aktivitetsavgiften i september.

BK-Judo er pålagt å betale lisens og forsikring samlet for alle medlemmene til NJF.

Norges Idrettsforbund (NIF) har en felles forsikring av barn under 13 år.
Denne gjelder for alle medlemmer av idrettslag tilsluttet NIF, og det er vi i BK-Judo.
Forsikringen gjelder for kalenderåret, og den innbetalingen som gjøres i september gjelder for påfølgende år.

Forsikringsvilkårene er oppgitt på internett: www.judo.no
Klubben er ansvarlig for at medlemmene er forsikret, og at oppdaterte lister finnes hos NJF.

Pris på kontingent, lisens og aktivitetsavgift

Info nedenfor gjelder dem som trener i Kongsberg. Se litt lengre ned for dere som trener i Rollag og Tønsberg.

Kontingenten betales inn til konto 2250.17.70357 innen 1. oktober hvert år og omfatter høstsemesteret og påfølgende vårsemester. Medlemmer kan inngå avtale om å dele opp kontingenten med leder i BK Judo. Dette gjøres ved å sende mail til haengebr@gmail.com.

Basiskontingent (høst+vår) 600
Lisens til NJF(høst+vår) 250
Forsikring (for de over 12 år) 300
Aktivitetsavgift – nybegynnere (høst+vår) 1500
Aktivitetsavgift – videregående (høst+vår) 2000

Eksempler:

Nybegynner under 13 betaler kr. 2350 (600+250+1500)

Nybegynner over 13 betaler kr. 2650 (600+250+ 300 +1500)

Videregående under 13 betaler kr. 2850 (600+250+2000)

Videregående over 13 betaler kr. 3150 (600+250+ 300 +2000)

Familierabatt

Alle familiemedlemmer får 25 % rabatt på aktivitetsavgiften.

Studentrabatt

Studenter (ikke skoleelever) får 25 % rabatt på aktivitetsavgiften.

Spesiell info til de som trener i Rollag: Dere betaler det samme som nybegynnere i Kongsberg. Det vil si 2350 totalt for utøvere under 13 år, og 2650 for utøvere over 13 år. Merk innbetalingen med Rollag. Bruk kontonummer 2250.17.70357 for innbetaling av kontingent.

Spesiell info til de som trener i Tønsberg (Orion): Dere betaler vanlig kontingent, men slipper treningsavgift. Det vil si at dere betaler kr. 1150. Legg merke til at klubben ikke dekker utgifter til stevnepåmelding eller andre utgifter for dere. Merk innbetalingen med Orion. Bruk kontonummer 2250.17.70357 for innbetaling av kontingent.

Til nybegynnere

Alle som vil trene judo må etter to-tre treninger betale kontingent, lisens og forsikring.

Graderinger
Med jevne mellomrom skal alle judoutøverne opp til gradering. Dette for å vise hvilket ferdighetsnivå de er på. Det er da en praktisk prøve som avlegges. Trenerne vil hele tiden følge opp utøverne med disse graderingene som mål. Er alt i orden kan utøveren skifte beltefarge etter graderingen. Graderingsavgiftene er som følger:

5 mon/kyu     Gult belte                                 Kr. 350,-
4 mon/kyu     Orange belte                            Kr. 350,-
3 mon/kyu     Grønt belte                              Kr. 400,-
2 mon/kyu     Blått belte                                Kr. 400,-
1 mon/kyu     Brunt belte                              Kr. 500,-

Dugnader

Alle foreldre til judoutøvere under 16 år må være med på å ta et tak for BK-Judo i løpet av sesongen. Dette gjelder i forbindelse med kjøring til og fra judoarrangementer som stevner, treningssamlinger m.m. Vi arrangerer  2-3 stevner/treningssamlinger pr år. De som er over 16 år må delta i arbeidet selv.

Vi er avhengige av denne hjelpen for å kunne drive BK-Judo!

Vennlig hilsen

Styret i BK-Judo