Priser for å trene (2023/2024):

Nybegynner under 13 år:
Kr 2350
(Familiemedlem/Student: Kr 1975)

Nybegynner over 13 år:
Kr 2650
(Familiemedlem/Student Kr 2275)

Videregående under 13 år:
Kr 2850
(Familiemedlem/Student Kr 2350)

Videregående over 13 år:
Kr 3150
(Familiemedlem/Student Kr 2650)

Til info

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement.
Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress. 
Har du en økonomi som ikke strekker til så veligst ta kontakt med lederen i klubben via for eksempel en melding, så tar lederen kontakt med Kongsberg idrettsråd som igjen gir støtte ved behov.
Det betales normalt en gang i året, men dette kan også deles opp/tilpasses ved behov.
Det er bare å ta kontakt med lederen i klubben hvis det skulle være noen spørsmål rundt dette.
Se øverst på siden for kontaktinformasjon, eller her.

Rabatter for studenter og familiemedlemmer

For familiemedlemmer og studenter (Høgskole / Teknisk Fagskole) er det  25% rabatt på aktivitetsavgiften.
Dette utgjør avslaget
på Kr 375 for nybegynnere og Kr 500 for videregående.

De i Rollag betaler det samme som nybegynnere i Kongsberg.

De som trener i Tønsberg betaler vanlig kontingent men slipper treningsavgift. Dvs. dere betaler kr 1150.

Lisens og forsikring

Alle judoutøvere må løse lisens til Norges Judoforbund (NJF).
Alle judoutøvere over 12 år må ha forsikring gjennom NJF.

BK-Judo’s medlemmer må betale lisensen og forsikringen  til klubben sammen med kontingenten og aktivitetsavgiften i september.

BK-Judo er pålagt å betale lisens og forsikring
samlet for alle medlemmene til NJF.

Forsikring barn under 13 år

Norges Idrettsforbund (NIF) har en felles forsikring av barn under 13 år.
Denne gjelder for alle medlemmer av idrettslag tilsluttet NIF, og det er vi i BK-Judo.
Forsikringen gjelder for kalenderåret, og den innbetalingen som gjøres i september gjelder for påfølgende år.
Forsikringsvilkårene er oppgitt på internett: www.judo.no.
Klubben er ansvarlig for at medlemmene er forsikret, og at oppdaterte lister finnes hos NJF.samlet for alle medlemmene til NJF.

Pris på kontingent, lisens og aktivitetsavgift

Informasjon for dem som trener i Kongsberg

Kontingenten for de i Kongsberg betales inn til konto: 2250.17.70357
Dette gjøres innen 1. oktober hvert år og omfatter høstsemesteret og påfølgende vårsemester.

Medlemmer kan inngå avtale om å dele opp kontingenten med leder i BK Judo.
Dette gjøres ved å sende mail til: engetrune@gmail.com.

Basiskontingent (høst + vår): Kr 600
Lisens til NJF (høst + vår): Kr 250
Forsikring (fra det året utøveren fyller 13 år): Kr 300
Aktivitetsavgift – nybegynnere (høst + vår): Kr 1500
Aktivitetsavgift – videregående (høst + vår): Kr 2000

Nybegynner opp til det året de fyller 12 år betaler: Kr 2350 (600 + 250 + 1500)
Nybegynner fra det året de fyller 13 år betaler: Kr 2650 (600 + 250 + 300 + 1500)
Videregående opp til det året de fyller 12 år betaler: Kr 2850 (600 + 250 + 2000)
Videregående fra det året de fyller 13 år betaler: Kr 3150 (600 + 250 + 300 + 2000) 

Informasjon for dem som trener i Rollag

Basiskontingent (høst + vår) Kr 600
Lisens til NJF (høst + vår) Kr 250
Forsikring (fra det året utøveren fyller 13 år) Kr 300
Aktivitetsavgift – nybegynnere (høst + vår) Kr 1500
Aktivitetsavgift – videregående (høst + vår) Kr 2000
Nybegynner opp til det året de fyller 12 år betaler: Kr 2350 (600 + 250 + 1500)
Nybegynner fra det året de fyller 13 år betaler: Kr 2650 (600 + 250 + 300 + 1500)
Videregående opp til det året de fyller 12 år betaler: Kr 2850 (600 + 250 + 2000)
Videregående fra det året de fyller 13 år betaler:  Kr 3150 (600 + 250 + 300 + 2000)

Info for dem som trener i Rollag

Dere betaler det samme som nybegynnere i Kongsberg.
Det vil si:
Totalt Kr 2350 for utøvere opp til det året de fyller 12 år.
Totalt Kr 2650 fra det året de fyller 13 år.
Merk innbetalingen med Rollag.
Bruk kontonummer 2250.17.70357 for innbetaling av kontingent.

Info til dem som trener i Tønsberg (Orion)

Dere betaler vanlig kontingent, men slipper treningsavgift.
Det vil si at dem som trener i Tønsberg (Orion) betaler Kr 1150.
Legg merke til at klubben ikke dekker utgifter til stevnepåmelding eller andre utgifter for dere.
Merk innbetalingen med Orion.
Bruk kontonummer 2250.17.70357 for innbetaling av kontingent.

Til nybegynnere

Alle som vil trene judo må etter Tre treninger betale kontingent, lisens og forsikring.

Graderinger

Med jevne mellomrom skal alle judoutøverne opp til gradering.
Dette for å vise hvilket ferdighetsnivå de er på.
Det er da en praktisk prøve som avlegges.
Trenerne vil hele tiden følge opp utøverne med disse graderingene som mål.
Er alt i orden kan utøveren skifte beltefarge etter graderingen.
Graderingsavgiftene er som følger:

5 mon/kyu – Gult belte – Kr 350
4 mon/kyu – Orange belte – Kr 350
3 mon/kyu – Grønt belte – Kr 400
2 mon/kyu – Blått belte – Kr 400
1 mon/kyu – Brunt belte – Kr 500

Dugnader

Alle foreldre til judoutøvere under 16 år må være med på å ta et tak for BK-Judo i løpet av sesongen.
Dette gjelder i forbindelse med kjøring til og fra judoarrangementer som stevner, treningssamlinger m.m.
Vi arrangerer  2-3 stevner/treningssamlinger pr år.
De som er over 16 år må delta i arbeidet selv.

Vi er avhengige av denne hjelpen for å kunne drive BK-Judo!

Vennlig hilsen
Styret i BK-Judo

Translate »