Årsmøte i BK-Judo avholdes torsdag 16. mars 2022 kl. 18.00 i møterommet i 2. etasje i Kongsberghallen

 

 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET ER:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å signere protokollen
 6. Godkjenning av årsrapport
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Bestemme kontingent
 10. Budsjett
 11. Valg (leder, nestleder, sekretær, styrerepresentanter, kontrollutvalg og representranter til Forbundstinget i NJF)

STYRET

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 28. februar 2022.
Forslag sendes til BK-Judo på E-mail: haengebr@gmail.com