Årsmøte i BK-Judo avholdes torsdag 18. mars 2021 kl. 18.00 på Zoom

 

Zoom-lenke til møtet:

Hans Engebretsen is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Årsmøte i BK Judo
Time: Mar 18, 2021 06:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://bfktinius.zoom.us/j/89048625267

Meeting ID: 890 4862 5267

Join by Skype for Business
https://bfktinius.zoom.us/skype/89048625267

 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE ER:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å signere protokollen
 6. Godkjenning av årsrapport
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Bestemme kontingent
 10. Budsjett
 11. Valg (leder, nestleder, sekretær, styrerepresentanter, og kontrollutvalg)

STYRET

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 1. februar 2020.
Forslag sendes til BK-Judo på E-mail: haengebr@gmail.com