Årsmøte i BK-Judo avholdes torsdag 18. mars 2021 kl. 18.00 på Zoom

 

Zoom-lenke til møtet vil legges ut her dagen før årsmøtet. Skulle det bli vesentlige lettelser i Korona-restriksjonene før årsmøtet kommer vi tilbake med et møtelokale.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE ER:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å signere protokollen
 6. Godkjenning av årsrapport
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Bestemme kontingent
 10. Budsjett
 11. Valg (leder, nestleder, sekretær, styrerepresentanter, og kontrollutvalg)

STYRET

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 1. februar 2020.
Forslag sendes til BK-Judo på E-mail: haengebr@gmail.com