Årsmøte i BK-Judo avholdes tirsdag 3. mars 2020 kl. 18.00 på Peppes pizza i Kongsberg (Gamlekroa)

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE ER:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å signere protokollen
 6. Godkjenning av årsrapport
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Bestemme kontingent
 10. Budsjett
 11. Valg (leder, nestleder, sekretær, styrerepresentanter, representant(er) til NJFs ting, valgkomite og kontrollutvalg)

STYRET

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 10. februar 2020.
Forslag sendes til BK-Judo på E-mail: haengebr@gmail.com

Translate »