Nedenfor finner du innkalling til årsmøtet. Jeg henstiller på det sterkeste om at dere ALLE møter opp.
Vi skal diskutere klubbens strategi i året som kommer og det er viktig at alle medlemmer bidrar i diskusjonen om dette.

Årsmøte i BK-Judo avholdes mandag 25. februar 2019 Kl. 18.00 på Peppes pizza i Kongsberg

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE ER:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av ordstyrer
  4. Valg av referent
  5. Valg av to delegater til å signere protokollen
  6. Godkjenning av årsrapport
  7. Godkjenning av regnskap
  8. Innkomne forslag
  9. Bestemme kontingent
  10. Budsjett

STYRET

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 1. februar 2019.
Forslag sendes til BK-Judo på E-mail: haengebr@gmail.com