Siden invitasjonen ikke er tilgjengelig etter påmeldingsfristens utløp legger jeg den ut her.

Velkommen til Kongsberg på lørdag!830Cup2018+Invitasjon