Nedenfor finner du innkalling til årsmøtet. Jeg henstiller på det sterkeste om at dere ALLE møter opp.
Vi skal diskutere klubbens strategi i året som kommer og det er viktig at alle medlemmer bidrar i diskusjonen om dette.
Hans Engebretsen (leder)

Årsmøte i BK-Judo avholdes torsdag 23. februar 2017 Kl. 18.00 på Peppes Pizza

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE ER:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å signere protokollen
 6. Godkjenning av årsrapport
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Bestemme kontingent
 10. Budsjett
 11. Valg

STYRET

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 10. februar 2016.
Forslag sendes til BK-Judo på E-mail: haengebr@gmail.com