Nedenfor finner du innkalling til årsmøtet. Jeg henstiller på det sterkeste om at dere ALLE møter opp.
Vi skal diskutere klubbens strategi i året som kommer og det er viktig at alle medlemmer bidrar i diskusjonen om dette.
Hans Engebretsen (leder)

Årsmøte i BK-Judo avholdes torsdag 10. mars 2016 Kl. 19.00 på Peppes Pizza

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE ER:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å signere protokollen
 6. Godkjenning av årsrapport
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Bestemme kontingent
 10. Budsjett
 11. Valg (også valg av representanter til NJF ting)

STYRET

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 19. februar 2016.
Forslag sendes til BK-Judo på E-mail: haengebr@gmail.com